Ako autonómne čistiace riešenia zlepšujú výsledky upratovania a podporujú bezpečnosť pracovníkov.

Please fill out the form, and we'll get back to you as soon as possible.

Spinner

Prepuknutie ochorenia COVID-19 upriamilo pozornosť na čistotu. Viedlo aj k veľmi zaslúženému uznaniu a rešpektovaniu ľudí, ktorí udržiavajú priestory, ako sú predajne potravín, letiská, školy, sklady a zdravotnícke zariadenia, čisté a hygienické. Bez profesionálov v oblasti upratovania, ktorí vytrvalo čistia, upratujú a dezinfikujú povrchy deň čo deň, by nebolo možné zabrániť šíreniu infekcií ako COVID-19.

Na to, aby títo profesionáli mohli udržiavať želanú úroveň čistoty, potrebujú správne nástroje vrátane zariadení, ktoré im umožnia upratovať účinne, efektívne a bezpečne. Preto čoraz viac inštitúcií, od nemocníc po univerzity, víta autonómne podlahové umývacie stroje do svojej čistiacej flotily.

Výhody autonómnych riešení pre čistenie v súvislosti s koronavírusom

Práve teraz je čistenie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, najmä v priestoroch, kde sa môže vyskytovať COVID-19. Treba toho veľa vykonať, a ľudia ktorí majú tieto úlohy na starosti, musia byť pri práci v bezpečí.

V takýchto prostrediach sú hlavné prínosy autonómnych riešení trojaké:

 1. Účinnosť: V mnohých budovách je starostlivosť o podlahy hlavnou činnosťou. Dokonca aj skúsenej obsluhe, ktorá používa sedadlové podlahové umývacie stroje, môže táto práca trvať niekoľko hodín – hodiny, ktoré možno viac venovať detailom. Autonómne stroje však pracovníkom poskytujú schopnosť sústrediť sa na iné úlohy, ktoré si vyžadujú extra úsilie. Teraz môže tá istá obsluha namiesto čistenia podláh stráviť tieto hodiny čistením a dezinfikovaním kľučiek dverí, vypínačov, príslušenstva toaliet a iných povrchov, s ktorými prichádza do kontaktu veľa ľudí.
 2. Efektívnosť. Autonómne riešenia starostlivosti o podlahu vedia vďaka cestám naprogramovaným personálom bez odchýlky pravidelne pokryť 98% až 99,5%. Z nášho výskumu vyplýva, že keď obsluha používa štandardné zariadenia na starostlivosť o podlahy, zvyčajne neúmyselne vynechá 15% priestoru. Vzhľadom na aktuálnu situáciu verejného zdravia by každá podlaha mala byť vyčistená od rohu do rohu – tento cieľ je možné ľahšie dosiahnuť pomocou autonómnych strojov.
 3. Bezpečnosť pracovníkov. Autonómne riešenia výrazne znižujú, a môžu dokonca aj odstrániť, množstvo času, ktorý personál strávi v oblastiach, kde môžu byť prítomné baktérie. Keď už je v stroji raz naprogramovaná cesta, stroj vždy vyčistí rovnakú cestu bez potreby ľudského zásahu. Po dokončení čistenia, alebo keď stroj potrebuje asistenciu, oznámi to obsluhe.

Osvedčené postupy na používanie autonómnych podlahových čistiacich strojov na zamedzenie šírenia infekcie.

Dodržiavajte tieto osvedčené postupy na zaistenie účinného, efektívneho a bezpečného čistenia s autonómnym strojom.

 1. Čistite podlahy často. Upravte harmonogram čistenia s ohľadom na zvýšené hygienické požiadavky. Môže ísť o častejšie umývanie podláh v oblastiach s väčším počtom ľudí ako obvykle.

 2. Používajte schválené chemické látky. Mali by ste vždy dodržiavať postupy schválené vašimi miestnymi orgánmi a zaistiť, aby bol používaný čistiaci prostriedok schválený pre podlahové umývacie stroje. Na zamedzenie šíreniu COVID-19 môžu predajne potravín a iné maloobchodné prevádzky používať čistiace prostriedky určené pre nemocnice. Pre viac informácií navštívte tieto webové stránky v častiach venovaných COVID-19. Americké strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb, Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôbISSA.

 3. Po použití vyčistite stroj a všetko príslušenstvo. Keď už stroj dokončil svoju prácu, vyčistite všetky časti zariadenia – vrátane stierok, padov a kief – a nechajte ich poriadne vyschnúť. Určite nechajte otvorené veko nádrže na odpadovú vodu.

 4. Dodržiavajte bezpečnostné postupy pri programovaní a/alebo čistení stroja. Dodržiavajte odporúčané protokoly na osobnú ochranu vydané vnútroštátnymi, regionálnymi štátnymi a/alebo miestnymi orgánmi verejného zdravotníctva (napr. nosenie rúšok a rukavíc, časté umývanie rúk, nechytanie si tváre atď.).

Ďalšie osvedčené postupy sú uvedené v našom článku:
Ako bezpečne a efektívne čistiť podlahu s podlahovým umývacím strojom.

Dôležité funkcie autonómnych čistiacich riešení

Autonómne riešenia sú moderné stroje, ktoré využívajú najnovšie robotické technológie. Tu sú najvýznamnejšie funkcie, ktoré treba zohľadniť pri hodnotení autonómnych strojov pre čistenie zamedzujúce infekcii.

 1. Bezpečnostná certifikácia tretích strán. Autonómne čistiace stroje sú určené na prevádzku v komplexných prostrediach, kde sa nachádzajú ľudia a iné prekážky. Zvyšujú sa požiadavky, keď ide o bezpečnosť, aby ste mohli mať istotu, že váš stroj má certifikát tretej strany pre platné bezpečnostné normy vo vašej jurisdikcii.

 2. Jednoduché, flexibilné programovanie, ktoré zaručuje vždy úplné vyčistenie. Rôzne autonómne riešenia vám umožňujú programovať cesty čistenia rôznymi spôsobmi. Na zaistenie dôkladného vyčistenia si vyberte stroj, ktorý vie vypočítať a vykonať optimálnu cestu čistenia, čo zaistí maximálne pokrytie a účinnosť. Ďalej si pre možnú zmenu rozloženia čisteného priestoru vyberte stroj, ktorý obsluhe umožní ľahko si samostatne naprogramovať novú cestu bez potreby privolania technika.

 3. Možnosť uloženia viacerých ciest čistenia pre ten istý priestor. Možno musíte niektoré časti podlahy umývať viac ako iné, ako napríklad vchody a iné priestory s intenzívnym pohybom ľudí. Voľte stroj, ktorý vám umožní uložiť a vykonávať viaceré cesty čistenia. Pomôže to aj vtedy, keď ten istý priestor čistia na zmeny viacerí operátori.

 4. Možnosť nastaviť výkonnosť pre rôzne oblasti. Oblasti, ktoré je potrebné umývať častejšie, si môžu vyžadovať aj dôkladnejšie čistenie. Autonómne riešenia najlepšie vo svojej triede vám umožňujú naprogramovať rôzne nastavenia (napr. množstvo chémie, tlak kefy, prietok vody a odsávanie) pre rôzne cesty.

 5. Systém, ktorý používa len čistú vodu. Podlahu nemôžete umyť špinavou vodou. Niektoré autonómne riešenia majú zabudovanú filtráciu vody a recyklačné systémy, ktoré nemusia účinne odstrániť baktérie. Voľte autonómne riešenie, ktoré zaručuje, že na podlahy sa dostane len čistá voda.

Nilfisk je tu, aby podporil upratovacie tímy, ktoré neúnavne pracujú na zamedzení šírenia COVID-19. V prípade akýchkoľvek otázok o autonómnych riešeniach alebo čistení v tejto dobe, prosím kontaktujte nás na mail.com@nilfisk.com.

Stiahnuť novú elektronickú knihu

Vyplňte formulár nižšie pre získanie sprievodcu, ako investovať do úspechu v čistení s autonómnym riešením.

Spinner
N124 0001 V1 Autonomouscleaning Ebook Cropped

COVID-19

Podporujeme ľudí, ktorí udržujú svet čistý

Pozrite sa, ako pomáhame profesionálom v oblasti upratovania dosiahnuť lepší, bezpečnejší hygienický štandard vo svete.

COVID19