Do pyłów niebezpiecznych

W przypadku bezpieczeństwa w miejscu pracy i poziomu potencjalnego niebezpieczeństwa pyłów zidentyfikowano trzy klasy pyłów w odniesieniu do zagrożenia zdrowotnego: L (niskie zagrożenie), M (średnie zagrożenie) i H (wysokie zagrożenie).

DO PYŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Poznaj naszą ofertę


JEDNOFAZOWY

TRÓJFAZOWY