De vijf belangrijkste fasen voor de implementatie van autonome reinigingsmachines | Nilfisk officiële website

De vijf belangrijkste fasen voor de implementatie van autonome reinigingsmachines

De vijf belangrijkste fasen voor de implementatie van autonome reinigingsmachines

Kom meer te weten

Gelieve het formulier in te vullen, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Spinner

Als u eenmaal hebt besloten dat een autonome oplossing goed is voor uw organisatie, wat is dan de volgende stap?
Geen twee implementaties zijn hetzelfde, maar een paar fases zijn voor de meesten gebruikelijk, dus we zullen u laten zien hoe u van start kunt gaan.

Fase 1: Voorbereiding van de organisatie

De eerste fase wordt ook wel "pre-introductie" genoemd, en de beslissingen die tijdens deze fase worden genomen zijn van invloed op het succes van uw implementatie. Het omvat:

Beschrijf het proces: Overweeg een implementatieplan in samenwerking met uw leverancier, Nilfisk. Wees specifiek met betrekking tot uw behoeften en het verwachte resultaat. Wilt u de reinigingsefficiëntie, de frequentie of beide verbeteren? Hoe zullen deze resultaten zich vertalen in waarde?

Taken in kaart brengen: Misschien wilt u uw vloerreinigingstaken op een rijtje zetten en overwegen waar de autonome oplossing het beste past. Zal het goed integreren met het huidige handmatige proces, of zal dat proces daardoor veranderen? Als er een verandering optreedt, wat zijn dan de gevolgen voor andere factoren, zoals het aantal medewerkers dat in de toekomst nodig is?

Definieer de verantwoordelijkheden: Na het definiëren van de taken, duidelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is; welke taken zijn nu autonoom, en wat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker? Zo kunt u plannen maken voor veranderingen in de reinigingsfrequentie en beslissen hoe u de beschikbare capaciteit opnieuw toewijst aan het nieuwe schema.

Betrek belanghebbenden erbij: Naast uw schoonmaakpersoneel moet u wellicht ook andere medewerkers betrekken die te maken hebben met de overstap naar autonoom schoonmaken. Als de machine bijvoorbeeld tijdens de reguliere werkuren in een magazijn wordt gebruikt, moeten de medewerkers hiervan op de hoogte worden gesteld.

Fase 2: Aan de slag met de installatie

In deze fase werkt u nauw samen met de leverancier die uw autonome reinigingsmachine installeert. Zij trainen en begeleiden uw team van leidinggevenden en medewerkers door de verschillende functies van de machine en laten zien hoe ze deze moeten gebruiken.

Een belangrijk onderdeel van deze training is het laten zien van een nieuwe manier van werken en het introduceren van de autonome machine als een nieuw lid van de schoonmaakploeg. Hierna kan uw team beginnen met het testen van de machine met de taken die in Fase 1 in kaart zijn gebracht.

Fase 3: Experimenteren

Zodra de training en de introductie zijn voltooid, zal uw reinigingsteam beginnen te vertrouwen op de capaciteiten van de machine en zal het meer vertrouwd raken met het zelfstandig laten werken van de machine.

Het is een goed idee om de autonome machine te testen op verschillende taken en de meest effectieve methoden te bepalen om deze uit te voeren. Probeer de machine bijvoorbeeld in toepassingen van verschillende omvang en breng kleine wijzigingen aan in het reinigingsproces om te zien hoe de productiviteit wordt beïnvloed. Tijdens deze fase kunt u ook advies en begeleiding van uw leverancier verwachten.

Fase 4: Evaluatie en aanpassing

Heroverweeg in deze fase de resultaten tot nu toe en pas uw implementatieplan eventueel aan voor een nog efficiëntere reiniging. U denkt misschien dat de machine aan uw verwachtingen voldoet, maar nog beter presteert als er wijzigingen in het schoonmaakplan worden aangebracht, bijvoorbeeld het schoonmaken van winkelgangen tijdens de minst drukke uren zorgt voor een soepeler verloop van de werkzaamheden.

Deze fase geeft u de mogelijkheid om uw implementatie te perfectioneren, de tijd, frequentie en duur van de reiniging te bepalen en uw team van superusers samen te stellen, waardoor een geoptimaliseerd proces voor de beste reinigingsresultaten wordt gegarandeerd.

Fase 5: Uitvoering van het definitieve plan

De stappen 1-4 moeten zorgen voor een comfortabel verloop van de introductie, de opzet en de integratie van uw autonome programma: u hebt alle toepasselijke processen gedefinieerd en de optimale methoden voor het gebruik van de autonome machine geïdentificeerd.

U beschikt ook over een toegewijd team van getrainde gebruikers die de machine bedienen, en deze gebruikers krijgen andere kwalitatieve taken toegewezen terwijl de machine zelfstandig werkt. Eventuele wijzigingen in uw reinigingsproces zijn minimaal.

Ontdek autonome reiniging

Reserveer uw Liberty SC50 demonstratie

Hoe werkt het?

Wanneer u een Liberty SC50 demonstratie aanvraagt zal een Autonome reinigingsspecialist contact opnemen voor het maken van een afspraak.

  • STAP 1: Uw behoefte definiëren. Tijdens het gesprek stellen we vragen om uw huidige reinigingsoperatie en -proces te begrijpen, en te komen tot de juiste oplossing voor autonome reiniging.

  • STAP 2: Planning van het bezoek. We bepalen een ruimte en reserveren een tijdslot dat het beste werkt voor uw team.

  • STAP 3: Zie de Liberty SC50 in actie! Wij nemen de Liberty SC50 mee naar uw locatie voor een live demonstratie.

Lees meer over de Nilfisk Liberty SC50

Na jaren van ontwikkeling, testen, fine-tuning, live testen, en meer fine tuning, is de Liberty SC50 klaar voor de grootste, moeilijkste klussen die je kunt bedenken. Op luchthavens, in scholen, gymnastiekzalen, ziekenhuizen en daarbuiten krijgt de Liberty SC50 de vuilste vloeren schoon, op elk moment van de dag, zonder dat er iemand naar kijkt.

Dus als u klaar bent voor autonome reiniging, dan is de Liberty SC50 klaar voor u.