De lat hoger leggen voor veiligheid | Nilfisk officiële website

De lat hoger leggen voor veiligheid

De lat hoger leggen voor veiligheid

Reserveer uw demonstratie

Gelieve het formulier in te vullen, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Spinner

Tegenwoordig is robotica het gesprek van de dag in de professionele schoonmaakbranche, maar robots zijn niets nieuws; ze werken al tientallen jaren samen met mensen in fabrieken en magazijnen. De International Federation of Robotics (IFR) bevestigt dat er in 2018 meer dan 400.000 industriële robots zijn verscheept, met een lichte daling in 2019, en er wordt een gemiddelde groei van 12% verwacht van 2020 tot 2022. (Bron)

Naarmate de technologie voortschrijdt, beginnen we een grotere diversiteit te zien in geavanceerde werkplek-robotica - en autonome reiniging is daar een goed voorbeeld van.

"Nu hebben we naast de traditionele industriële robots ook professionele servicerobots, samenwerkende-of meewerkende robots die naast de werknemers werken en mobiele autonome robots in een breed scala aan industrieën en ondernemingen", legt Vladimir Murashow, senior wetenschapper en lid van het Center for Occupational Robotics Research, uit. (Bron)

De vooruitgang op het gebied van autonomie verhoogt de veiligheidseisen

Terwijl traditionele industriële robots vaak monotone taken uitvoeren in overzichtelijke ruimten zoals assemblagelijnen, worden nu autonome reinigingsmachines ontworpen om te functioneren in complexe omgevingen - met bewegende mensen, verschillende obstakels die vaak worden verplaatst, en veranderende werkomstandigheden.

Dit verhoogt natuurlijk het belang van veiligheid.

"Robot-mens samenwerking geeft een nieuw risicoprofiel op de werkplek dat we nog niet volledig begrijpen, legde directeur John Howard uit toen het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de lancering van hun Center for Occupational Robotics Research in 2017 aankondigde.

Dit is nieuwe stof voor veiligheids- en gezondheidsprofessionals, en er bestaan nog weinig overheidsrichtlijnen of -beleid met betrekking tot de veilige integratie van robots op de werkplek, zegt Howard.

Een nieuwe veiligheidsnorm is van kracht geworden

Volgens Charalambos Freed, Hoofd van de afdeling Standardisatie en Externe Relaties bij Nilfisk, is deze situatie echter veranderd: in december 2017 werd de eerste veiligheidsnorm die specifiek gericht was op de functies van commerciële reinigingsrobots, CSA/ANSI C22.2 No. 336-17, van kracht. Deze norm is ontwikkeld door het American National Standards Institute en de Canadese Standards Association en vereist dat commerciële reinigingsrobots veilig en probleemloos functioneren in openbare en dynamische omgevingen.

Met deze nieuwe standaard moeten alle commerciële reinigingsrobots die in de VS en Canada worden verkocht, voldoen aan de basisveiligheidseisen van een commerciële vloerreinigingsmachine en CSA/ANSI C22.2 No. 336-17, om gecertificeerd te worden, legt Freed uit, die voorzitter is van de groep van commerciële reinigingsrobot leveranciers binnen de CSA, en wereldwijd bij IEC.

Volgens het Amerikaanse National Standards Institute biedt een certificering door een derde partij "een unieke betrouwbaarheid" en dient deze als een onafhankelijk oordeel dat het product veilig is.

In sommige markten, zoals de VS, zijn werkgevers wettelijk verplicht om grondig en degelijk onderzoek uit te voeren naar de apparatuur die in hun faciliteiten wordt gebruikt; het niet naleven ervan kan leiden tot het terugroepen van producten, het uit de handel nemen van producten of het opleggen van boetes. Het gebruik van apparatuur die aan de industrienormen voldoet, is een duidelijke aanpak om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

Volgens Freed creëert de veiligheidsnorm voor commerciële reinigingsrobots een veilige omgeving voor klanten die de aanwezigen in een dynamische omgeving willen of moeten beschermen - of het nu gaat om werknemers of bezoekers.

Als een machine door een derde partij is gecertificeerd volgens geharmoniseerde normen, wordt de machine verondersteld te voldoen aan de eisen van de toepasselijke veiligheidsrichtlijnen en -voorschriften. Die certificering biedt de zekerheid dat uw locaties veilig zijn zodra u start met het gebruik van autonome reinigingsoplossingen als bedrijf, legt Charalambos Freed uit.

Feiten over CSA/ANSI C22.2 Nr. 336-17

● Gepubliceerd als een nationale norm van Canada door de CSA-groep, en goedgekeurd door het American National Standards Institute (ANSI) als een Amerikaanse nationale norm.

● De norm is in december 2017 van kracht geworden; alle leveranciers die op zoek zijn naar certificering van autonome machines door een derde partij moeten voldoen aan de veiligheidseisen.

● In de meeste landen vereisen de gezondheids- en veiligheidswetten dat werkgevers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de uitrusting van hun installaties, om ongevallen of verwondingen op de werkplek te voorkomen. Het gebruik van apparatuur die voldoet aan de industrienormen helpt om aan dergelijke eisen te voldoen.

●​ Vanaf nu geldt de veiligheidsnorm voor de VS en Canada. Een soortgelijke norm wordt ontwikkeld voor de Europese markten.

De nieuwe veiligheidseisen voor commerciële vloerreinigingsrobots richten zich op de volgend punten:

  • Stopafstand
  • Obstakelherkenning/-vermijding
  • Abrupte oppervlakte valdetectie
  • Kritische zonedetectie
  • Parkeerrem
  • Maximale snelheid
  • Geluidssignaal wanneer machine start

Kort gezegd zorgt de nieuwe veiligheidsnorm ervoor dat een gecertificeerde autonome machine veilig werkt in omgevingen met een combinatie van mensen, obstakels, valmogelijkheden en andere potentiële gevaren.

Amit Khamkar, hoofd van Connected Autonomous Solutions bij Nilfisk, bevestigt dat de Nilfisk Liberty SC50 door een derde partij is gecertificeerd volgens de nieuwe veiligheidsnorm.

"De Nilfisk Liberty SC50, de eerste autonome reinigingsmachine van Nilfisk, is door een derde partij gecertificeerd volgens de nieuwe veiligheidsnorm en draagt het cETLus-keurmerk. De certificering is uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium, dat formeel is geaccrediteerd door het Amerikaanse Occupational Safety and Health Agency.

Daarnaast heeft de Nilfisk Liberty SC50 een wereldwijde IEC-certificering en goedkeuring door derden in Europa gekregen om conformiteit met de toepasselijke veiligheidsrichtlijnen en -regelementen aan te tonen.

Meer informatie over de nieuwe veiligheidsnorm kunt u vinden op de website van CSA

Ontdek autonome reiniging

Reserveer uw Liberty SC50 demonstratie

Hoe werkt het?

Wanneer u een Liberty SC50 demonstratie aanvraagt zal een Autonome reinigingsspecialist contact opnemen voor het maken van een afspraak.

  • STAP 1: Uw behoefte definiëren. Tijdens het gesprek stellen we vragen om uw huidige reinigingsoperatie en -proces te begrijpen, en te komen tot de juiste oplossing voor autonome reiniging.

  • STAP 2: Planning van het bezoek. We bepalen een ruimte en reserveren een tijdslot dat het beste werkt voor uw team.

  • STAP 3: Zie de Liberty SC50 in actie! Wij nemen de Liberty SC50 mee naar uw locatie voor een live demonstratie.

Lees meer over de Nilfisk Liberty SC50

Na jaren van ontwikkeling, testen, fine-tuning, live testen, en meer fine tuning, is de Liberty SC50 klaar voor de grootste, moeilijkste klussen die je kunt bedenken. Op luchthavens, in scholen, gymnastiekzalen, ziekenhuizen en daarbuiten krijgt de Liberty SC50 de vuilste vloeren schoon, op elk moment van de dag, zonder dat er iemand naar kijkt.

Dus als u klaar bent voor autonome reiniging, dan is de Liberty SC50 klaar voor u.