Μηχανήματα πλύσης- στέγνωσης πεζού χειριστή

Τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης πεζού χειριστή της Nilfisk έχουν σχεδιαστεί με προσοχή, ώστε να βελτιώνουν την παραγωγικότητα και να περιορίζουν το συνολικό κόστος καθαρισμού. Η αποτελεσματική χρήση του νερού και του απορρυπαντικού, σε συνδυασμό με την εύχρηστη σχεδίαση αυτών των προϊόντων, καθιστούν τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης πεζού χειριστή της Nilfisk μια εξαιρετικά αξιόπιστη επιλογή.

ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΠΛΎΣΗΣ- ΣΤΈΓΝΩΣΗΣ ΠΕΖΟΎ ΧΕΙΡΙΣΤΉ

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας


Μικρά
ΜΙΚΡΆ

Μεσαία
ΜΕΣΑΊΑ

Μεγάλα
ΜΕΓΆΛΑ