Φορητά πλυστικά μηχανήματα ζεστού νερού υψηλής πίεσης

Η σειρά ΜΗ ήταν η πρώτη σειρά μηχανημάτων ζεστού νερού στον κλάδο που διέθετε σύστημα λέβητα EcoPower, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη απόδοση, μειωμένες εκπομπές και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Όλα τα μηχανήματα της σειράς ΜΗ – από τις μικρές μονάδες μέχρι τα πλέον εξελιγμένα βιομηχανικά συστήματα – προσφέρουν εγγυημένη οικονομία καυσίμου, αποτελεσματική καθαριότητα, βέλτιστο χειρισμό και μειωμένες εκπομπές.

ΦΟΡΗΤΆ ΠΛΥΣΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας


Μικρό μέγεθος
ΜΙΚΡΌ ΜΈΓΕΘΟΣ

Μικρό μέγεθος
Μεσαίο
ΜΕΣΑΊΟ

Μεσαίο
Ανώτερης ποιότητας
ΑΝΏΤΕΡΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

Ανώτερης ποιότητας