Επικίνδυνη σκόνη

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και το επίπεδο κινδύνου με σκόνη, χρησιμοποιούνται τρεις κλάσεις σκόνης αναφορικά με την επικινδυνότητα για την υγεία: L (χαμηλή επικινδυνότητα), M (μέτρια επικινδυνότητα) και H (υψηλή επικινδυνότητα). Η Nilfisk μπορεί να παρέχει τόσο φίλτρα όσο και μηχανήματα με πιστοποίηση L, M ή H σύμφωνα με το παραπάνω ευρωπαϊκό πρότυπο. Η Nilfisk έχει επίσης σχεδιάσει ένα σύστημα συγκράτησης σκόνης για την πλήρη ασφάλεια.

ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΣΚΌΝΗ

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας


Μονοφασικό
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΌ

Τριφασικό
ΤΡΙΦΑΣΙΚΌ