Bezpečnostní mokro-suché vysavače

Nebezpečný prach vyžaduje nejvyšší úroveň bezpečnosti a maximální ochrany zdraví. Bezpečnostní mokro-suché vysavače jsou vhodné pro odstranění prachu všech tříd nebezpečí (L - nízké riziko, M - střední riziko a H - vysoké riziko) a také výbušného prachu zařazeného do ATEX zóny 22.

BEZPEČNOSTNÍ MOKRO-SUCHÉ VYSAVAČE

Seznamte se s naší řadou


IVB 961-0L

Průmyslový vysavač
IVB 965 SD XC

Zátěžový průmyslový vysavač pro sběr nebezpečného prachu
IVB 995 ATEX TYPE 22

Bezpečnostní mokro suchý vysavač
ATTIX 40 A ATTIX 7 TYPE 22

Bezpečnostní mokro-suché vysavače pro zónu ATEX 22
ATTIX 40 A ATTIX 7 TYPE 22

Bezpečnostní mokro-suché vysavače pro zónu ATEX 22
ATTIX 751-0H

Řada mokro-suchých bezpečnostních vysavačů pro třídu H
ATTIX 751-0H

Řada mokro-suchých bezpečnostních vysavačů pro třídu H
ATTIX 761-2M XC

Průmyslový bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M
ATTIX 761-2M XC

Průmyslový bezpečnostní vysavač pro třídu prachu M
ATTIX 965 H/M SD XC

Bezpečnostní vysavač pro sucho i mokro pro třídu H a M
ATTIX 995 H/M TYPE 22

Vyroben pro vysávaní výbušného prachu v zóně ATEX 22