How autonomous cleaning solutions improve cleaning results and help keep workers safe | Oficiální webová stránka Nilfisk

Jak řešení autonomního čištění zlepšuje výsledky a pomáhá zajišťovat bezpečnost pracovníků

Jak řešení autonomního čištění zlepšuje výsledky a pomáhá zajišťovat bezpečnost pracovníků

Vyplňte formulář a my Vám co nejdříve odpovíme.

Spinner

Vypuknutí pandemie COVID-19 upozornilo na důležitost otázky čistoty. Zaslouženého uznání a respektu se také dostalo lidem udržujícím čistotu a hygienu v prostorách, jako jsou obchody s ​​potravinami, letiště, školy, sklady či zdravotnická zařízení. Bez odborníků zaměřených na každodenní čištění, sanitaci a dezinfekci ploch by nebylo možné zamezit šíření infekcí, jako je COVID-19.

K udržování požadované úrovně čistoty potřebují pracovníci správné prostředky včetně vybavení, které jim umožní účinné, efektivní a bezpečné čištění. Z těchto důvodů stále více institucí, od nemocnic                      po univerzity, začleňuje do svého vybavení pro úklid autonomní podlahové mycí stroje.

Výhody autonomních řešení při čištění v kontextu koronaviru

Čištění je v současné době důležitější než kdy jindy, zejména v oblastech zasažených nákazou COVID-19. Existuje řada úkolů, které je třeba splnit, přičemž pověřené osoby musí zůstat při práci v bezpečí.

V takových prostředích jsou zde tři hlavní výhody autonomních řešení:

 1. Efektivita V mnoha budovách má péče o podlahu značný význam. Dokonce i kvalifikovanému pracovníkovi používajícímu podlahový mycí stroj se sedící obsluhou může práce trvat několik hodin, které by jinak mohl věnovat detailnějším cílům. Autonomní stroj však zaměstnancům poskytne možnost soustředit se na další úkoly, kterým se mohou důkladněji věnovat. Namísto čištění podlahy se může tentýž pracovník pustit do čištění a dezinfekce klik dveří, vypínačů osvětlení, sanitárního zařízení a dalších vysoce kontaktních ploch.
 2. Účinnost Řešení autonomního čištění podlahy dokáže sledováním naprogramované trasy bez odchylek pravidelně pokrýt 98 až 99,5 % plochy. Náš výzkum ukazuje, že používají-li pracovníci standardní vybavení pro péči o podlahu, vynechají obvykle nevědomky až 15 % plochy. Vzhledem k současným obavám o veřejné zdraví je třeba každé podlaží čistit od stěny ke stěně. Tohoto cíle lze snáze dosáhnout využitím autonomního vybavení.
 3. Bezpečnost pracovníků Autonomní řešení významně omezují či dokonce eliminují čas strávený zaměstnanci v oblastech s potenciálním výskytem bakterií. Po naprogramování trasy stroj tutéž trasu pokaždé vyčistí bez nutnosti zásahu člověka. Stroj obsluhu upozorní na dokončení úkolu, nebo v případě nutnosti signalizuje potřebu zásahu obsluhy.

Doporučené postupy použití autonomního mycího stroje k zamezení šíření infekce

K zajištění účinného, efektivního a bezpečného čištění autonomním strojem dodržujte tyto osvědčené postupy.

 1. Podlahy čistěte často. Sestavte úklidový plán zohledňující zvýšené hygienické požadavky. Tento krok může zahrnovat čištění silně frekventovaných oblastí častěji než obvykle.

 2. Používejte schválenou čisticí chemii. Vždy se řiďte pokyny místních úřadů a ujistěte se, zda je použitý čisticí prostředek schválen k použití v podlahových strojích. K zamezení šíření viru COVID-19 mohou obchody s potravinami a další maloobchodní zařízení požadovat aplikaci podobných čisticích prostředků, jaké se používají v nemocnicích. Další informace naleznete v oddílech věnovaných problematice COVID-19 na následujících webech: Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocíEvropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocíISSA.

 3. Po použití stroj a veškerý spotřební materiál očistěte. Po dokončení práce očistěte všechny součásti stroje například čisticí gumy, pady či kartáče a vše nechte řádně vyschnout. Nezapomeňte ponechat otevřené víčko nádoby na nečistoty.

 4. Při programování a čištění stroje dodržujte bezpečné postupy. Dodržujte doporučené protokoly osobní ochrany vydané vašimi národními, regionálními, státními nebo místními orgány ochrany veřejného zdraví (noste například masky a rukavice, často si myjte ruce, nesahejte si na obličej atp.).

Další doporučené postupy naleznete v našem článku:
Bezpečné a efektivní čištění podlahovým mycím strojem.

Důležité funkce řešení autonomního čištění

Autonomní mycí stroje jsou vyspělá zařízení využívající nejnovější robotickou technologii. Seznamte se s nejdůležitějšími funkcemi, které vám pomohou při výběru autonomních strojů v boji proti šíření infekcí.

 1. Bezpečnostní certifikace třetích stran. Autonomní čisticí stroje jsou navrženy pro provoz ve složitých prostředích s výskytem osob či jiných překážek. Rostou tak nároky na bezpečnost. Ujistěte se proto, zda je stroj certifikován třetí stranou podle bezpečnostních norem platných v daném právním systému.

 2. Snadné a flexibilní programování tras, jež pokaždé zaručí dokonalé vyčištění. Různá autonomní řešení nabízejí programování čisticích tras nejrůznějšími způsoby. Chcete-li zajistit důkladné čištění, zvolte stroj, jenž dokáže vypočítat a sledovat optimální čisticí trasu se zajištěním maximálního pokrytí a efektivity. A protože může docházet ke změnám fyzického rozvržení čištěného prostoru, zvolte stroj, jenž obsluze umožní snadno samostatně naprogramovat novou trasu, aniž by bylo nutné přivolávat technika.

 3. Možnost uložení více čisticích tras pro stejnou oblast. Může se stát, že bude třeba vyčistit některé části podlahy více než jiné, například u vchodů či na jiných místech s intenzivním provozem. Poptávejte stroj umožňující jednoduché naprogramování a uklízení více čisticích tras. Tato vlastnost je také užitečná v situacích, kdy tutéž oblast čistí na směny více pracovníků.

 4. Možnost úpravy výkonu pro různé oblasti. Oblasti náročné na úklid mohou vyžadovat důkladnější a častější čištění. Nejlepší autonomní řešení dané třídy umožní naprogramovat různá nastavení (např. množství čisticího prostředku, přítlak kartáče, průtok vody a síla odsávání) pro různé trasy.

 5. Systém nanášející pouze čistou vodu. Špinavou vodou podlahu nevyčistíte. Některá autonomní řešení obsahují zabudovanou filtraci a recyklaci vody, jež nemusí být v odfiltrování bakterií účinná. Hledejte autonomní řešení zaručující mytí podlahy pouze čistou vodou.

Společnost Nilfisk podporuje úklidové týmy neúnavně bojující proti šíření viru COVID-19. Budete-li mít k autonomním řešením a čištění nějaké dotazy, kontaktujte nás na adrese dsirek@nilfisk.com.

Stáhněte si novou
e-knihu

Vyplňte níže uvedený formulář a získejte průvodce pro úspěšné čištění pomocí autonomního řešení.

Spinner
N124 0001 V1 Autonomouscleaning Ebook Cropped

COVID-19

Podporujeme všechny, kdo udržují svět v čistotě

Podívejte se, jak po celém světě pomáháme odborníkům na čištění zajišťovat lepší a bezpečnější hygienický standard.

COVID19